Articles

Tomasz Kruszewski : 0000-0003-3202-2805

tomasz.kruszewski@uwr.edu.pl

Articles

Go to page: 12 > >>

Profesor Alfred Konieczny

Download article

Przeobrażenia w relacjach podróżniczych od XVI do połowy XIX wieku na przykładzie opisów Torunia

Download article

Organizacja i działalność prowincjonalnych zakładów dla obłąkanych na Śląsku w latach 1875–1893

AbstractDownload article

nineteenth-century Silesia, provincial government, organization and treatment of the mentally ill

Kastracja przestępców seksualnych w Trzeciej Rzeszy w świetle śląskich dokumentów prowincjonalnych

AbstractDownload article

Third Reich, criminal law, castration, sexual offences, punishment, totalitarianism, Nazism

Ród wolnego rycerstwa Rzeszy Frei von Dehrn w  służbie hrabiów von Nassau. Studium historycznoprawne i  genealogiczne

AbstractDownload article

Keywords: free knighhood of Reich, clerk of Counts of Nassau, Germany, Hesse, The Netherlands, history of state and law, genealogy

Zasadnicze przejawy ingerencji w prawa podmiotowe prywatne jednostek przez III Rzeszę

AbstractDownload article

subjective rights of private individuals, rights of privacy (Persönlichkeitsrechtes), inequality before the law, racism, the racial law (Rassenrecht), the Nuremberg Law, eugenics, euthanasia

Dom Miśnia rodu Derów herbu Doliwa

AbstractDownload article

free imperial knights, officials of the Margraves and Burgraves of Meissen, Germany, Hesse, Saxony, history of the state and law, genealogy, freie Reichsritterschaft, Beamten der Markgrafen und Burggrafen von Meißen, Deutschland, Hessen, Sachsen, Staats- und Rechtsgeschichte, Genealogie

Mikołaj Kornicz — polski husyta oczami historyka ustroju i prawa

AbstractDownload article

history of the state and law, genealogy, chivalry, 15th century, town and court registers, women, widows, dowry, bridewealth, weregild, estates, Staats- und Rechtsgeschichte, Genealogie, Ritterschaft, 15. Jahrhundert, Hussitismus, acta terrestria et castrensia Landes- und städtische Gerichtsbücher, Frauen, Witwen, Mitgift, Brautpreis, Kopfsteuer, Landgüter

Krajowy Zakład Ubezpieczeń Śląska w latach 1914–1945

AbstractDownload article

Rozwój zakładów dla dzieci głuchoniemych i ociemniałych na Śląsku w okresie od Wiosny Ludów do ustanowienia II Rzeszy Niemieckiej

AbstractDownload article

Wrocław i okręg wrocławski w wyborach do sejmu prowincjonalnego na Śląsku w XIX i XX wieku

AbstractDownload article

Ród Wierzbnów herbu Jastrzębiec w średniowiecznych księgach sądowych

AbstractDownload article

history of the state and law, genealogy, chivalry, 14th and 15th centuries, town and court registers, civil law and criminal law, women, widows, dowry, bridewealth, weregild, estates, monetary system, punishments, Staats- und Rechtsgeschichte, Genealogie, Rittertum, 14. und 15. Jahrhundert, Land- und Stadtgerichtsbücher, Zivil- und Strafrecht, Frauen, Witwen, Mitgift, Brautpreis, Wergeld, Güter, Monetärsystem, Strafen

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout