Articles

Łukasz Chyla : 0000-0001-7353-8125

Articles

Wstęp

Download article

New prospectus regime: A critical analysis of chosen key changes

AbstractDownload article

prospectus obligations, Prospectus Regulation, Regulation EU 2017/1129, obowiązki prospektowe, rozporządzenie prospektowe, rozporządzenie UE 2017/1129

Charakter prawny uchwał organów spółek kapitałowych na tle problematyki sporów korporacyjnych

AbstractDownload article

resolution of corporate bodies, legal act, appealing against resolution, corporate disputes, legal nature of resolution

Problem prejudycjalnego związania sądu polubownego wyrokami sądów powszechnych i polubownych

AbstractDownload article

prejudicial legal effects, prejudicial awards, arbitration, binding effect of prejudicial awards

The New Prospectus Regulation and the information effi ciency of capital markets in the European Union

AbstractDownload article

prospectus obligations, Prospectus Regulation, information efficiency of the capital markets, obowiązki prospektowe, Rozporządzenie Prospektowe, efektywność informacyjna rynków kapitałowych

Zdatność arbitrażowa sporów uchwałowych w wybranych zagranicznych porządkach prawnych

AbstractDownload article

intra-corporate disputes, arbitrability, corporate arbitration

Latest remarks on the democracy and rule of law in CEE countries

AbstractDownload article

rule of law, Central Eastern Europe, democracy, constitutionalism, państwo prawa, Europa Środkowo-Wschodnia, demokracja, konstytucjonalizm

Próba uchwycenia kierunków zmian w zakresie klauzuli rebus sic stantibus w Polsce

AbstractDownload article

klauzula rebus sic stantibus, zmiana okoliczności, art. 357(1) k.c., rebus sic stantibus, change of circumstances, art. 357(1) of the Polish Civil Code

The devil is in the details: Regulation EU 2017/1129

AbstractDownload article

prospectus obligations, Prospectus Regulation, Regulation EU 2017/1129, obowiązki prospektowe, rozporządzenie prospektowe, rozporządzenie UE 2017/1129

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout