Articles

Jakub Mrożek

j_mrozek@interia.pl

Articles

Charakter prawny dyplomu ukończenia studiów wyższych w świetle nowelizacji art. 167 ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym

AbstractDownload article

higher education diploma, national document, Tertiary Education Minister, ordinance, university

O właściwościach postępowania hybrydowego w regulacji ochrony konkurencji i konsumenta

AbstractDownload article

President of the OCCP, administrative regulations, civil law regulations, division of power, hybrid proceedings

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout