Articles

Wojciech Federczyk

w.federczyk@uksw.edu.pl

Articles

Mediacja jako instrument polityki władz gminy służący zapewnieniu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju w planowaniu przestrzennym

AbstractDownload article

mediation, public participation, sustainable development, local spatial planning

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout