Articles

Adam Niewiadomski

adam.niewiadomski@adm.uw.edu.pl

Articles

Zrównoważony rozwój w planowaniu przestrzennym a Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000

AbstractDownload article

Nature 2000, sustainable development, spatial planning, plan of protection tasks, conflict of law

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout