Articles

Joanna Czesak : 0000-0002-7701-7367

joanna.czesak@prawo.uni.wroc.pl

Articles

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jako zadanie własne gminy

AbstractDownload article

Nadzór policyjny prowadzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną w związku z naruszeniem obowiązku rejestracji substancji chemicznej zgodnie z REACH

AbstractDownload article

State Sanitary Inspection, supervision, chemicals registration, European Chemicals Agency, commercial police, REACH

Pomoc finansowa podmiotów prywatnych udzielana jednostkom w stanach nadzwyczajnych

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout