Articles

Katarzyna Maria Zoń : 0000-0001-5175-2091

katarzyna.zon@uwr.edu.pl

Articles

legal interpretation, rational legislator, postmodernism, modernity, deconstructionism

AbstractDownload article

refuse treatment, doctor’s rights, patient’s rights, doctor–patient relationship, patient’s behavior.

Granice dopuszczalności przeprowadzania testów genetycznych w celach medycznych u osób małoletnich. Rozważania na tle Europejskiej Konwencji Bioetycznej

AbstractDownload article

genetic tests, minors, protection of vulnerable persons, genetic services, Convention on Human Rights and Biomedicine

Przeszczepianie komórek krwiotwórczych krwi obwodowej — aspekty prawne

AbstractDownload article

transplantacja allogeniczna, macierzyste komórki krwiotwórcze, krew obwodowa, zgoda, dawca, biorca, allogeneic transplantation, hematopoietic stem cell, peripheral blood, consent, donor, recipient

Różnicowanie pracowników ze względu na dziedzictwo genetyczne w prawie polskim

AbstractDownload article

genetic heritage, equal treatment in employment, prohibition against discrimination in employment, genetic data, genetic tests in employment

Kilka uwag o obowiązku udzielania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej świadczeń poza zakresem swojej specjalizacji

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout