Articles

Aleksandra Szadok-Bratuń : 0000-0001-8897-216X

Articles

Elie Bertrand a sprawa polska — przekaz idei prawno-politycznych na podstawie nieznanej korespondencji

AbstractDownload article

Elie Bertrand, legal and political ideas, correspondence, Polish-Swiss relations in the 18th century, critique of Polish anarchy and intolerance

O dwóch koncepcjach prawa naturalnego polskich filozofów prawa okresu międzywojennego

AbstractDownload article

Minirefleksje nad maksikwestiami, czyli o aksjologicznych aspektach praworządności

AbstractDownload article

axiology of law, law and order, dignity, freedom, equality, justice, value, aksjologia prawa, praworządność, godność, wolność, równość, sprawiedliwość, wartość

Kontekstualność prawa do nauki w „dwóch lekcjach bolońskich” – medytacje rocznicowe

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout