Articles

Anna Stangret-Smoczyńska

Articles

Bank jako osoba prawna szczególnego rodzaju

Download article

Pojęcie hipotek dawnych po nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece — kwestie intertemporalne

AbstractDownload article

mortgage, ordinary mortgage, bail mortgage, amendments, Land Register and Mortgage Act

Odwołanie bezterminowego poręczenia za dług przyszły

Download article

Roszczenia posiadacza rachunku bankowego na tle art. 120 § 1 zd. 2 k.c.

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout