Articles

Marek Podkowski : 0000-0002-4128-1983

marek.podkowski@uni.wroc.pl

Articles

Dzieje Zakładu Historii Administracji

AbstractDownload article

Wybór zarządu gminy wiejskiej w Wielkopolsce po uchwaleniu ustawy scaleniowej z 1933 roku

AbstractDownload article

Wybór sołtysa i podsołtysa w Wielkopolsce po uchwaleniu ustawy scaleniowej w 1933 r.

AbstractDownload article

Samorząd terytorialny w poglądach Stanisława Podwińskiego

AbstractDownload article

local government, territorial self-government, municipalities, Selbstverwaltung, kommunale Selbstverwaltung, Gemeinde

Wybór rady gminy w Wielkopolsce po uchwaleniu ustawy scaleniowej w 1933 roku

AbstractDownload article

Wybór rady gromadzkiej w Wielkopolsce po uchwaleniu ustawy scaleniowej z 1933 roku

AbstractDownload article

local government, rural commune (gmina wiejska), gromada

Komisariaty i wójtostwa obwodowe w Wielkopolsce (1919–1935). Kilka uwag o praktycznym działaniu

AbstractDownload article

district commissariat, district wójtostwo, local government, Wielkopolska, Bezirkskommissariat, Bezirksvogtei, Großpolen, Selbstverwaltung

Wprowadzenie w życie przepisów ustawy scaleniowej z 1933 roku w gminach wiejskich zachodniej Rzeczypospolitej

AbstractDownload article

local government, rural communes, estate districts, territoriale Selbstverwaltung, Dorfgemeinde, Gutsbezirk

Miedza droższa niż pole. Wybrane problemy granic gruntowych w szlacheckiej Wielkopolsce

AbstractDownload article

Nadzór nad samorządem gminnym w świetle ustawy scaleniowej z 1933 roku

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout