Artykuły

Andrzej Pasek ORCiD: 0000-0001-9468-5204

apasek@prawo.uni.wroc.pl

Artykuły

Główne założenia projektów ustaw o odpowiedzialności nieletnich na gruncie prawa karnego, opracowanych w początkach II Rzeczypospolitej

AbstractPobierz artykuł

juvenile, draft, criminal liability, Codification Commission, Minderjährige, Entwurf, strafrechtliche Verantwortung, Kodifikationskommission

Konstrukcja recydywy w polskim kodeksie karnym z 1932 roku

AbstractPobierz artykuł

Warunkowe zawieszenie wykonania kary — geneza instytucji i jej ujęcie w polskim kodeksie karnym z 1932 roku

AbstractPobierz artykuł

criminal law, conditional suspension of the execution of penalty, Juliusz Makarewicz, the Codification Committee

Dwużeństwo (bigamia) w kodeksach karnych obowiązujących w Drugiej Rzeczypospolitej

AbstractPobierz artykuł

Uwagi o instytucji przedawnienia w projekcie polskiego kodeksu karnego z 1932 roku

AbstractPobierz artykuł

Keywords: Codification Commission, draft criminal code, statute of limitations, Juliusz Makarewicz

Konstrukcja stanu wyższej konieczności w projekcie polskiego kodeksu karnego z 1932 roku

AbstractPobierz artykuł

Codification Commission, draft, Criminal Code, state of necessity, Juliusz Makarewicz, Kodifikationskommission, Entwurf, Strafgesetzbuch, Notstand

Szkoły prawnicze jako przykład „demokratyzacji” wymiaru sprawiedliwości w początkach Polski Ludowej

AbstractPobierz artykuł

law school, judge, prosecutor, training, judiciary, Rechtsschule, Richter, Staatsanwalt, Schulung, Gerichtswesen

Obrona konieczna — uwagi o genezie instytucji oraz jej ujęciu w polskim kodeksie karnym z 1932 r.

AbstractPobierz artykuł

(penal) criminal law, Codification Commission, self-defense, Juliusz Makarewicz

Ochrona miru domowego w prawie karnym Drugiej Rzeczypospolitej

AbstractPobierz artykuł

Ochrona czci i godności osobistej w projektach polskiego kodeksu karnego z 1932 roku

AbstractPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy