Articles

Jarosław Rominkiewicz : 0000-0002-2999-8455

jarrom@prawo.uni.wroc.pl

Articles

Apokéryksis

AbstractDownload article

III mowa Isajosa O spadku Pyrrosa

AbstractDownload article

Non scripsit meus ista Martialis. Marcjalis o literackich paszkwilach

AbstractDownload article

Martial, Roman epigram, libel in Roman law

Ateńskie prawo pogrzebowe

AbstractDownload article

Keywords: Athenian law, funerary law, Law of the Twelve Tables, Solon, Demetrius of Phaleron, Plato

Θεομισῆ δὲ καὶ αἰσχρῶν αἴσχιστα. Kazirodztwo w starożytnej Grecji

AbstractDownload article

incest, incest taboo, ancient Greece, Athenian law, Inzest, die Blutschande, das Inzesttabu, altes Griechenland, attisches Recht

Czy w prawie ateńskim istniał zakaz aborcji?

AbstractDownload article

O rzymskich ustawach ograniczających wydatki na organizację uczt (Makrobiusz, Saturnalia 3,17)

AbstractDownload article

Macrobius, Saturnalia, Roman law, leges sumptuariae, leges cibariae, lex Orchia, lex Fannia, lex Didia, lex Licinia, lex Cornelia, lex Antia, römisches Recht

„Tà apórreta” w prawie ateńskim

AbstractDownload article

apórreta, kakegoría, díke kakegorías, athenian law, defamation, slander, attisches Recht, Verbalinjurien

Adopcja w kodeksie z Gortyny

AbstractDownload article

adoption, the law code of Gortyn, Gortyn

Prawo ateńskie wobec małżeństw z cudzoziemcami

AbstractDownload article

Kontynuacja oikos w Atenach

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout