Artykuły

Józef Koredczuk ORCiD: 0000-0002-3471-586X

kored@prawo.uni.wroc.pl

Artykuły

Przejdź do strony: 123 > >>

Związki prawnicze Wrocławia ze Lwowem w latach 1811–1918

AbstractPobierz artykuł

Bibliografia uzupełniająca prac naukowych Profesora Kazimierza Orzechowskiego

Pobierz artykuł

Bibliografia prac naukowych Profesora Edmunda Kleina

Pobierz artykuł

Bibliografia prac Profesora Alfreda Koniecznego za lata 2004–2014

Pobierz artykuł

Sylwetki wojewodów tarnopolskich w II Rzeczypospolitej

AbstractPobierz artykuł

administration, the Second Republic of Poland, the interior minister, Tarnopol, province, адміністрація, ІІ Польська Ρеспубліка, Міністерство внутрішніх справ, Тернопіль, воєвода, Тернопільське воєводство governor, Tarnopol province

Senatorowie ukraińscy w Senacie II Rzeczypospolitej

AbstractPobierz artykuł

II Rzeczypospolitej, kadencja Senatu, mniejszość narodowa, Senat, senatorowie ukraińscy, the Second Polish Republic, term of Senate, national minority, the Senate, Ukrainian Senators

Powstanie Zakładu Historii Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego

AbstractPobierz artykuł

history of administration, the Institute of History of State and Law, the Department of History of Administration, studies in administration

Testament prywatny w orzeczeniach sądów apelacji lwowskiej w okresie międzywojennym

AbstractPobierz artykuł

висловлення останньої волі, Апеляційний суд у Львові, спадкода- вець, свідки при заповіті, приватний заповіт, last will and testament, Lvov Court of Appeal, testator, will witnesses, private will

Poglądy arcybiskupa Józefa Teodorowicza na temat senatu w trakcie prac nad Konstytucją Marcową z 1921 roku

AbstractPobierz artykuł

Poglądy arcybiskupa Józefa Teodorowicza na temat senatu w trakcie prac nad Konstytucją Marcową z 1921 roku

AbstractPobierz artykuł

arcybiskup lwowski, Komisja Konstytucyjna, Konstytucja Marcowa, posiedzenia Sejmu Ustawodawczego, senat, wiryliści

Prawo karne w pracach Profesora Kazimierza Orzechowskiego

AbstractPobierz artykuł

Prawne odniesienia państwa do Kościoła greckokatolickiego w II Rzeczypospolitej

AbstractPobierz artykuł

Przejdź do strony: 123 > >>
zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy