Prawo, 328, Studia Historycznoprawne, 2019, ss.268

Strony redakcyjne i spis treści

139 nowela Justyniana I

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.328.1

incest, Justinian, Novels of Justinian, Novel 139, Roman Law, village of Syndys, Jews in Tyre, remission of the penalty for unlawful marriages, Inzest, die Blutschande, Justinian, die Novellen Justinians, die Novelle 139, römisches Recht, das Dorf von Syndys, der Erlass der Strafe für rechtswidrige Ehe

Pochodzenie a wiarygodność świadka w rzymskich procesach karnych w świetle wybranych mów Cycerona

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.328.2

testimony, witnesses, Cicero’s speeches, Roman criminal procedure, witness’ origin, Aussagen, Zeugen, Reden Ciceros, römisches Strafprozess, Abstammung des Zeugen

Władza książęca na Pomorzu (do Warcisława I)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.328.3

Middle Ages, patrimonial monarchy, Poland, Pomerania, Mittelalter, patrimoniale Monarchie, Polen, Pommern

Prawo karne w konstytucjach sejmu koronacyjnego z roku 1588

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.328.4

history of law, criminal law, evolution of the court of law, criminal liability, Polish parliamentary legislation in the past, Rechtsgeschichte, Strafrecht, Evolution des Gerichtsrechts, strafrechtliche Verantwortung, Gesetzgebung des alten polnischen Sejm

Dokumentowanie śledztwa allewiacyjnego (po gradobiciu albo powodzi) w Królestwie Polskim na podstawie akt naczelników powiatu do 1866 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.328.5

Kingdom of Poland, alleviation, tax reliefs, alleviatory investigation, Königreich Polen, Steuerermäßigung, Untersuchung wegen Steuerermäßigung

Uwagi nad problemami inkulturacji Kodeksu Napoleona w Królestwie Polskim — wątpliwości na tle art. 530

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.328.6

Napoleonic Code, Duchy of Warsaw, Kingdom of Poland, double domain, tenancy in perpetuity, annuity in perpetuity, inculturation of the Napoleonic Code, Code Napoléon, Herzogtum Warschau, Königreich Polen, geteiltes Eigen­tum, Erbpacht, ewige Mieten, Inkulturation des Code Napoléon

Komisja Kodyfikacyjna II RP: pozycja ustrojowa, struktura organizacyjna, podejmowanie decyzji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.328.7

Codification Commission, Second Polish Republic, decision-making mechanisms, efficiency of the codification process, Kodifikationskommission, Zweite Polnische Republik, Entscheidungsfindungsmechanismus, Effizienz des Kodifizierungsprozesses des Rechts

Prace legislacyjne nad ustawą o stosunku państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.328.8

religious law in the Second Polish Republic, associations of religious minorities in the Second Polish Republic, Muslims, Tartars, Islam, Muslim Religious Association, Act of Parliament on the Relations between the State and the Muslim Religious Association, Staatskirchenrecht in der Zweiten Polnischen Republik, Glaubensgemeinschaften der religiösen Minderheiten in der Zweiten Polnischen Republik, Muslime, Tataren, Islam, Muslimische Glaubensgemeinschaft, das Gesetz über das Verhältnis des Staates zu der Muslimischen Glaubensgemeinschaft

Ewolucja zasady instancyjności w polskim kodeksie postępowania karnego z 1928 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.328.9

Codification Commission, draft law, criminal proceedings, instance, Kodifikationskommission, Gesetzentwurf, Strafverfahren, Instanz

Zmiany polskiego prawa samorządowego w 1938 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.328.10

local government law, local government, selbstverwaltendes Recht, territoriale Selbstverwaltung

Aresztowanie i śledztwo przeciwko adwokatowi Andrzejowi Jochelsonowi jako przykład represji komunistycznych wobec adwokatury wrocławskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.328.11

Bar, agents’ denunciations, Karol Milik, Church, investigation, Provincial Office of Public Security, Wrocław, Rechtsanwaltschaft, geheimdienstliche Berichte, Karol Milik, Kirche, Untersuchung, Woiwodschaftsamt für öffentliche Sicherheit

Dzieje Katedry Ekonomii Politycznej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1945–1956

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.328.12

political economy, Department of Political Economy, ideological-political subjects, University of Wrocław, Wincenty Styś, Faculty of Law, politische Ökonomie, Lehrstuhl für Politische Ökonomie, ideologisch-politische Fächer, Universität Wrocław, Wincenty Styś, Fakultät für Recht

Program nauczania prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1945–1962

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.328.13

law curriculum, teaching of law, Faculty of Law, Nicolaus Copernicus University, Grundausbildungsprogramm für Recht; Rechtsunterricht; Juristische Fakul­tät der Nikolaus-Kopernikus-Universität

Noty o autorach

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout