Prawo, 313. Studia Historycznoprawne, 2011

Apokéryksis

AbstractDownload articleDownload article

Zakaz posiadania niewolników-chrześcijan przez Żydów według Kodeksu Teodozjańskiego

AbstractDownload articleDownload article

Odofredus

AbstractDownload articleDownload article

Spór o Księstwo Oleśnickie w latach 1647–1649. Ze studiów nad publicznoprawną pozycją książąt śląskich

AbstractDownload articleDownload article

Inspekcja pracy na ziemiach polskich pod zaborami

AbstractDownload articleDownload article

Krajowy Zakład Ubezpieczeń Śląska w latach 1914–1945

AbstractDownload articleDownload article

Prawo jako czynnik integracji państwa w latach II Rzeczypospolitej

AbstractDownload articleDownload article

Podstawy formalne roszczenia o wydanie niesłusznego wzbogacenia z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1926 roku

AbstractDownload articleDownload article

Postępowanie przed sądem polubownym według kodeksu postępowania cywilnego z 1930 roku

AbstractDownload articleDownload article

Konstrukcja recydywy w polskim kodeksie karnym z 1932 roku

AbstractDownload articleDownload article

Wybór rady gminy w Wielkopolsce po uchwaleniu ustawy scaleniowej w 1933 roku

AbstractDownload articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout