Prawo, 326, Ochotnicze straże pożarne – tradycja –samorząd –bezpieczeństwo, 2018, ss.244

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Słowo wstępne

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.1

Download articleDownload article

Działania Samorządu Województwa Dolnośląskiego na rzecz ochotniczych straży pożarnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.2

AbstractDownload articleDownload article

community, volunteer fire department, fire protection, public task

Wybrane elementy z historii ochotniczej straży pożarnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.3

AbstractDownload articleDownload article

community, volunteer fire department, fire protection, public task

Ochotnicza straż pożarna jako stowarzyszenie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.4

AbstractDownload articleDownload article

volunteer fire brigade, fire protection unit, association, ordinary association

Ochotnicza straż pożarna jednostką ochrony przeciwpożarowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.5

AbstractDownload articleDownload article

volunteer fire department, works, legal status, associations, public benefit organisation

Szkolenie w ochotniczej straży pożarnej w ciągu lat

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.6

AbstractDownload articleDownload article

volunteer fire-fighters, training system, qualification, rescue, the state fire service, the national fire and rescue system

Status ochotniczych straży pożarnych w Niemczech

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.7

AbstractDownload articleDownload article

protection against disasters, emergency service, public fire brigade, private volunteer fire brigade, professional fire service, mandatory fire brigade

Perspektywy rozwoju ochotniczych straży pożarnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.8

AbstractDownload articleDownload article

public safety, risk, administration, local governement, fire brigade, cooperation

Ochotnicze straże pożarne a gmina oraz KSRG

Wsparcie finansowe i rzeczowe działalności ochotniczych straży pożarnych przez gminę

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.9

AbstractDownload articleDownload article

volunteer fire department, community, fire protection, funding

Aktualne tendencje orzecznicze w sprawach finansowych ochotniczych straży pożarnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.10

AbstractDownload articleDownload article

volunteer fire brigade, equivalent, compensation, subsidies, financing of voluntary fire brigades

Ochotnicze straże pożarne a gmina oraz KSRG

Prywatyzacja wykonania zadania ochrony przeciwpożarowej przez gminę

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.11

AbstractDownload articleDownload article

privatization of the task, fire protection, volunteer fire brigades

Ochotnicza straż pożarna w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.12

AbstractDownload articleDownload article

combat readiness of the volunteer fire brigade, fire protection unit, standard statute, entities of the system

Strategia rozwoju systemów teleinformatycznych krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.13

AbstractDownload articleDownload article

telecommunications, alarm system, strategy, local communities

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy w zarządzaniu kryzysowym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.14

AbstractDownload articleDownload article

state security, internal security, crisis management, rescue system, public administration, governor (of province), voivode, district head, staroste

Działania ratownicze ochotniczych straży pożarnych podczas akcji ratowniczych organizowanych i prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.15

AbstractDownload articleDownload article

fire protection, volunteer firefighters, State Firefighters, rescue actions

Pożary odpadów a narażenie strażaków na substancje toksyczne

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.16

AbstractDownload articleDownload article

firefighter, waste fire, fume toxicity, health hazard

Działalność kulturalna ochotniczych straży pożarnych na tle innych kierunków aktywności

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.17

AbstractDownload articleDownload article

cultural activities, volunteer fire brigades, local communities, forms and extent of acting

Wpływ ochotniczych straży pożarnych na poziom kultury bezpieczeństwa ekologicznego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.18

AbstractDownload articleDownload article

community, the volunteer fire department, fire protection, public task

Sprawozdanie z wręczenia nagród w konkursie Sędzia Europejski 2017 oraz z dyskusji panelowej zatytułowanej „Unia Europejska jest unią prawa”, Wrocław, 18 maja 2018 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0557-2665.65.19

Download articleDownload article

Sprawozdanie z konferencji „Ochotnicze straże pożarne — tradycja, samorząd, bezpieczeństwo”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0557-2665.65.20

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout