Prawo, 307. Z aktualnych problemów prawa pracy..., 2009

Sytuacja prawna pracownika przetwarzającego dane osobowe w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy

Pobierz artykułPobierz artykuł

Obowiązek informowania pracownika o warunkach zatrudnienia

Pobierz artykułPobierz artykuł

Negocjacje zbiorowe jako instrument kształtowania warunków pracy

Pobierz artykułPobierz artykuł

Charakter prawny zarządzeń pracodawcy w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników

Pobierz artykułPobierz artykuł

Przywrócenie do służby

Pobierz artykułPobierz artykuł

Zdolność zatrudniania pracowników po ogłoszeniu upadłości pracodawcy

Pobierz artykułPobierz artykuł

Prawomocność a ostateczność decyzji rentowych

Pobierz artykułPobierz artykuł

Charakter prawny członkostwa w kasie chorych w ustawowym ubezpieczeniu chorobowym w Niemczech

Pobierz artykułPobierz artykuł

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku chorobowego

Pobierz artykułPobierz artykuł

Świadczenia opiekuńcze

Pobierz artykułPobierz artykuł

Ustawa o pomocy uprawnionym do alimentów

Pobierz artykułPobierz artykuł

Zakładowe systemy emerytalne tworzone z inicjatywy pracowników i finansowane przez pracowników w prawie niemieckim

Pobierz artykułPobierz artykuł

Niezdolność do pracy dla celów rentowych w systemie ubezpieczenia społecznego rolników

Pobierz artykułPobierz artykuł

Charakter obowiązku gminy (powiatu) udzielenia pomocy osobie potrzebującej (art. 16 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej)

Pobierz artykułPobierz artykuł

Ewolucja modelu współpracy administracji publicznej z sektorem obywatelskim w prawie pomocy społecznej

Pobierz artykułPobierz artykuł

Uwagi o solidarności międzypokoleniowej

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy